Elektronické formuláře k posouzení vědecké práce

Výběr typu formuláře

Formulář 1 Posudek vedoucího bakalářské práce
Formulář 2 Posudek vedoucího diplomové práce
Formulář 3 Posudek oponenta bakalářské práce
Formulář 4 Posudek oponenta diplomové práce

UPOZORNĚNÍ! Jde o elektronické formuláře, které je třeba vyplňovat na Internetu (není možné je uložit na disk a vyplnit poté). Po jejich vyplnění on-line stisknětě tlačítko "Naformátovat dokument pro tisk" (na tiskárnu, nebo do PDF).

UPOZORNĚNÍ! Pro správný chod formulářů používejte prohlížeče FIREFOX nebo INTERNET EXPLORER se zapnutým JAVASCRIPTEM.

Manuál / návod k vyplnění formulářů posudků

created by MPECHAC 2005 (<-směřujte případné dotazy) - aktualizace 16.4.2012